Welkom Nieuwe Leden / Donateurs van Plaatselijk Belang Varsen

Dit formulier is gebruikelijk om nieuwe Leden / Donateurs te registreren in onze administratie van Plaatselijk Belang Varsen.
Wij vragen dan ook om dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen.
Jaarlijks wordt de contributie of donatie dan automatisch afgeschreven.
U kunt altijd via uw Bank of Plaatselijk Belang Varsen de machtiging weer laten stop zetten. Ook kunt u binnen 56 dgn het bedrag terug vorderen. Bij beëindiging van het Lidmaatschap / Donateurschap wordt uw machtiging door de Penningmeester van Plaatselijk Belang Varsen vernietigd.

Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis Lid / Donateur.
Boven de 18 dient men zelf Lid / Donateur te worden.

In de machtiging vragen wij ook om uw mailadres zodat wij u snel kunnen informeren en ontvangt u de nieuwsbrieven digitaal.
U kunt deze aanmelding / machtiging aan een Bestuurslid meegeven a.u.b.
Alvast vriendelijk dank.

Bestuur Plaatselijk Belang Varsen

In te vullen door Lid/Donateur die de SEPA Euro-incassomachtiging verstrekt aan:

Plaatselijk Belang Varsen p.a. Varsenerdijk 3, 7731 PX  Ommen, Nederland

Incassant ID: NL14ZZZ400596580000

Ondergetekende machtigt de Penningmeester van Plaatselijk Belang Varsen om Jaarlijks de Contributie/Donatie voor Plaatselijk Belang Varsen ter hoogte van € 10,00  per persoon van zijn/haar bankrekening af te schrijven voor de volgende nieuwe Leden/Donateurs boven de achttien jaar:

De terugboektermijn is 56 kalenderdagen  

* Degene die de machtiging verstrekt om de contributie van zijn/haar rekening af te schrijven.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Bekijk Privacyverklaring